Never Ending

כשיש אהבה שרוצים לשמור לנצח,

משאירים אותה איתנו

מוצרי הנצחה
לחיית המחמד האהובה

״חץ היה איתנו 10 שנים. הוא תמיד יישאר אהבה ענקית. נזכור אותו תמיד״

נתי וליאורה, רעננה

מגוון המוצרים

באמצעות הבטון אני יוצרת מוצרי הנצחה שמכילים דבר מה מבעל החיים (טביעת כף/ שיער, אביזר שהוא אהב ואפילו אפר, ובכך ניתן להנציח ולנצור את בעל החיים האהוב קרוב אלינו.

שלכם,

דפי

היי, אני דפי ואני אומנית בבטון.

לפני שנתיים זואי החתולה שלנו חלתה ונפטרה בפתאומיות.

האובדן שלה הותיר בנו חלל גדול וכאב עמוק, ממש כאילו היתה אדם. עם זאת, נתקלנו בקושי בתהליך ההתאבלות שלנו, שהרי אין מנהג לישיבת שבעה או קבורה ולא היה דבר שעזר לנו להתנחם במותה פרט למעט תמונות.

הדבר הוביל אותי לחפש פתרון ומענה בכל הקשור לאבל על בעל החיים. אפשרות שתקל על הכאב, תנחם ותעזור להתאבל בצורה קרובה ושלמה יותר.

by

111.png