top of page

תכשיטי הנצחה

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 1.2.2024.

אנחנו ב-Koncrita פועלים להנגשת אתר האינטרנט שלנו www.koncrita.com לאנשים עם מוגבלות.


מהות אתר אינטרנט נגיש 

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כמו גולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.

ביצוע התאמות נגישות באתר האינטרנט

התאמנו את האתר בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות [WCAG 2.0 , האתר הונגש לרמה A ], ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.תכני האתר הותאמו לעבודה עם טכנולוגיות מסייעות כגון קורא מסך ושימוש במקלדת. במסגרת זו:

 • הרצנו את אשף הנגישות של Wix תיקנו את כל הבעיות שהוא מצא

 • הגדרנו את שפת האתר

 • דאגנו לסדר של התכנים בכל עמודי האתר

 • הגדרנו מבני כותרות ברורים כולל סמנטיקה בכל עמודי האתר

 • הוספנו טקסט חלופי לתמונות

 • השתמשנו בשילובי צבעים ביחס הניגודיות הנדרש

 • הפחתנו את התנועה המפריעה באתר

 • פירוט הפטורים של האתר

 

הצהרה על עמידה חלקית בתקן במקרה של תכני צד ג' 

בדפי האתר הבאים נגישות הדף תלויה בתכנים שאינם של הארגון (תכני צד ג'). לכן, אנחנו מצהירים על עמידה חלקית בתקן עבור דפים אלו:

-


דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שאתם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז/ת הנגישות של הארגון:

 • Koncrita Instagram
 • Koncrita Facebook
 • Koncrita WhatsApp
bottom of page